Sbor dobrovolných hasičů Dobrš

Kontakty na SDH Dobrš

Pavel Rejšek – velitel sboru
Dobrš č.p.18, 384 73 Stachy
mobil:606 515 146

Výňatek z Pamětní knihy Sboru dobrovolných hasičů obce Dobrš

 … Jakmile teplejší počasí počalo, pořádána Dobršským hasičským sborem (založeným 18. července 1897) každou neděli cvičení pořadová. Zároveň zavedeno čilé jednání o koupi stříkačky od A.R.Smekala v Praze na Smíchově. Občané Dobršští se usnesli na tom zakoupiti stříkačku a potřebný obnos si vypůjčiti na obecní jmění. Ale vinou některých občanů zničeno bylo ono usnesení, takže sbor nedosáhl toho, čeho mu nejvíce bylo zapotřebí.

Potřeba stříkačky ukázala se nejlépe při ohni povstalém z příčin neznámých ve středu 22.m.června l. 1898 v obci Hořejšicích a již dne 15.m. června v Kváskovicích …

 … Daleko zhoubnější požár povstal však 22.m.června 1898. v obci Hořejšicích. Neznámým způsobem vznikl v č. 6. „U Častků“, náležejícím Tomáši Michálkovi a rozšířil se na č.7. Vojtěcha Mikeše u „Broulimů“. K požáru dostavili se velmi záhy hasiči Dobršští, kterým po usilovné práci podařilo se zachrániti sýpku Tomáše Michálka, kde uložené měl živobytí na celé léto, kromě jiných zásob šatstva apod. Zároveň hájena sýpka Vojtěcha Mikeše. K úplnému uhasení pomohl sbor Hoslovický a Češtický, který dostavil se obojí se stroji, ale prvý se 4 a druhý se 23 muži., takže mužstvo naše při strojích pomáhalo. Dostavení obou sborů stalo se však teprve po dvou hodinách, kdy sbor hasičský náš byl celý ten čas usilovně pracoval. Kdyby sbor náš byl býval opatřen stříkačkou, zajisté by oba spolky přišli ku pomoci tehdy, když by byl oheň úplně uhasen. Škoda toho!

 … Hned po ohni tomu zaslány byly žádosti o podporu za hájením při obou výše jmenovaných požárech společnostem pojišťovacím: „Slavii“, Konkordii“ a „První české vzájemné pojišťovací“. Dne 29.m. června byl požár v Hořejšicích a den na to 23.m.června 1898 vypukl daleko zhoubnější požár v obci Kváskovicích, který nemá v obci tamní pamětníka a jež vyžádal si na obět přes půl vesnice. Na místo požáru dostavil se sbor náš opět nejdříve, ale opět nebyl opatřen tím, čeho mu nevyhnutelně potřebí, totiž stříkačkou. Přece však podjal se hájení stavení „U Kovářů“, z něhož vše vynesl a světnice od prohoření uchránil. Na požářiště k hájení se dostavil také sbor hasičský z Hoslovic a knížecí stříkačka z Přečína. Sbor hasičů z Vacova hájení zúčastnil se také, ale bez své stříkačky, neboť na cestě se jim stroj zvrhl a porouchal.

 … Dne 17.m. července zúčastnil se sbor náš župního cvičení ve Vacově a veřejného cvičení hasičů vacovských. Při tom čase byla také župní valná hromada, do níž od našeho sboru byli delegáti vysláni.

V tom čase dozvěděl se sbor náš, že zemský hasičský fond udělil zdejšímu spolku na zakoupení stříkačky podporu 130 zl. I obnoveno bylo opět jednání o zakoupení stříkačky, za kterou příčinou svolána byla dne 24.m.července mimořádná valná hromada. Starosta spolku navrhuje kvůli tomu, že snad za menší obnos se obec Dobrš spíše spolku zaručí, zakoupení dvoukolky, avšak valná hromada i občané Dobršští jsou pro zakoupení čtyřkolky, za jejíž zaplacení se obec Dobršská zavazuje zaručiti. Pak byla smlouva podepsána a objednána stříkačka se 60 m hadic a vším příslušenstvím i 10 košíky za 630 zl dne 20.m. srpna 1898 u firmy R.A.Smekala na Smíchově…

 … Poněvadž oznámeno bylo, že stříkačka již jest od firmy zaslána, svolal p. starosta spolku výborovou schůzi na den 6.m.listopadu. Při té usneseno bylo, aby stříkačku přivezl p. Jan Mráz z Dobrše, který se uvolil ji zadarmo přivézti. K vyzdvižení stříkačky u dráhy vyslán velitel sboru J. Zingel. Výlohy s dopravením stříkačky po dráze vzniklé 15 zl. 05 kr. uhradil spolek sám.

Dne 8.m.listopadu byla stříkačka skutečně do Dobrše dopravena a s ní ihned úředníkem firmy R.A.Smekala p. J. Němcem podjata zkouška, při níž stroj shledán dobrým a přijat jest.

Hned den po přivezení stříkačky vypukl oheň v blízkém Dřešíně. Poněvadž byla veliká mlha, dostavil se sbor již jen k uhasení hořícího stavení se sborem češtickým. Při ohni shledáno, že strojem se velmi lehce pracuje s poměrně malou silou, voda vedena hadicemi přes dvě střechy.

Den 9.m.listopadu 1898 zůstane dlouhou dobu dobršskému hasičskému sboru v paměti, zvláště činným členům, neboť byl to den křtu stříkačky ohněm…

Fotogalerie dokumentující historii SDH Dobrš